Powstanie Placówki

Uchwałą Nr XXIII. 143.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 września 2016r. utworzono 1 lutego 2017 roku powiatową jednostkę organizacyjną, placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego działającą w formie jednostki budżetowej.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Biuletynu Informacji Publicznej